Výkup jihočany

+420 773 983 000 info@vykup-jinocany.cz Facebook

Co od vás vykoupíme na občanku? A co pouze na živnostenský list?

Zákon nám ukládá vykupovat některé materiály pouze od podnikatelů, v takovém případě neumožňujeme výjimky. 

TIP: vytiskněte si náš vzor plné moci, dohodněte se podnikatelem, který má aktivní živnost a podpis nechte úředně ověřit. Díky tomu od Vás vykoupíme materiál jako od podnikatele.