Výkup jihočany
Podmínky

Plná moc pro zastupování u výkupu - max. doba platnosti je 1 rok.

Plná moc - vzor ke stažení - Podmínkou pro přijetí plné moci je doložení originálu listiny. Neuznáváme předložení kopie nebo zaslání elektronicky.

Ostatní formuláře naleznete na naší stránce Formuláře ke stažení.