Výkup jihočany

Jak se recyklují autobaterie?

Dne: 19. 3. 2020

Jak se taková autobaterie recykluje?

Recyklace je jedna z nejužitečnějších aktivit obecně, protože energeticky i materiálově spoříme suroviny. U autobaterií se jedná o poměrně náročný proces. Představují totiž nebezpečný odpad, protože obsahují olovo. Olova se jen v ČR spotřebuje kolem 26 000 tun ročně.


Kam s ní?

Řečeno slovy klasika. Máte jako konečný spotřebitel několik možností. Můžete ji vhodit do kontejnerů na drobný elektroodpad nebo ji k nám přivezte s ostatními věcmi k výkupu a my vám za ni zaplatíme. Můžete si být jisti, že dlouhodobě patříme k těm, kde vám za starou autobaterii vyplatíme nejvyšší výkupní cenu.


Jak třídění probíhá?

Baterie se třídí ručně podle váhy, magnetického nebo rentgenového spektra anebo automaticky. 

K dalšímu třídění pak dochází na třídící lince, což už je obvykle mimo ČR, u nás se zpracovávají pouze autobaterie s obsahem olova.

V bateriích probíhají chemické procesy, díky tomu mají odlišné chemické složení při koupi a na konci životnosti. Protože velké množství baterií není zcela vybito, je třeba myslet také na oxidaci kovů. Před samotnou recyklací se také odstraňují zbytky plastových obalů. 


Samotná recyklace

Z baterie novou baterii nevyrobíme, nejedná se tedy o 100% recyklaci. 

Pro baterie s nízkým obsahem rtuti probíhá buď v elektrických obloukových pecích, ve kterých se přemění na železo-manganovou slitinu pro ocelářský průmysl.

Pro baterie s vysokým obsahem rtuti a nikl-kadmiové se používají oxido-redukční a sublimační pece, pyrolýza pro nikl-kovov a lithiové baterie.

Další metodou je drcení - po oddělení kovů, papíru a plastů vznikne černá hmota, která obsahuje uhlík, mangan a oxidy zinku. Používá se pro další zpracování kyselinovým loužením, tedy podobným zpracováním manganových a zinkových rud.

Co z baterií získáme?

Například železo a mangan, které jsou potřebné v ocelářském průmyslu. Chemickými procesy lze získat zinek, nikl a kadmium. 

Lithiové baterie se rozebírají ve speciálním prostředí, aby se zabránilo výbuchu. Obsahují velmi nebezpečné elektrolyty, které vyžadují specifické zacházení. Knoflíkové lithiové baterie jsou nebezpečné zvláště pro děti.

 

Sdruženým sběrem baterií se v ČR zabývá především společnost Ecobat.

 Zdroje: Ecobat, časopis Odpady, internetové materiály